سالن پیرایش مهدی طهماسبی

سالن پیرایش مهدی طهماسبی

5.0
1
دریافت نوبت

موسس و مدرس آموزشگاه مراقبت زیبایی مهدی طهماسبی زیر نظر سازمان فنی حرفه ای کشور

ساعت کاری :از12:30تا17:30
بلوار فرح آباد -نبش خیابان سیدالشهدا