نوبتی

نوبتی ، نوبت دهی آنلاین مشاغل

نوبت دهی آنلاین مشاغل ، دایرکتوری مشاغل نوبت دهی و نوبت گیری

text

سالن زیبایی ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ (ﻟﻮﺗﻮﺱ)

امتیاز :496

سالن زیبایی ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ (ﻟﻮﺗﻮﺱ)

niloofar_phibrows_pigment

?ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ ﻛﺮﺝ ?اﺭاﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻠﻴﺪﻳﻨﮓ ﻓﻴﺒﺮﻭﺯ و ﻣﻴﻜﺮﻭﭘﻴﮕﻤﻨﺘﻴﺸﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﺩ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ و ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ?ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻙ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اﻱ? ?ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺭا اﺯ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ? ?ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻲ ﺗﻤﻴﺰ و اﺳﺘﻠﺮﻳﺰﻩ? ?ﻣﺪﺭﺱ ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ اﺣﻤﺪﻱ? ?اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻡ ↩ @niloofar.phibrows.pigment @niloofar.phibrows.pigment @niloofar.phibrows.pigment ?☎ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﺟﻬﺖ ﺭﺯﺭﻭ ﻭﻗﺖ : 09025394799 09025394799 ?ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻟﻂﻔﺎ ﺩﺭ ﻭاﺗﺲ اﭖ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ.? ?? رزرو نوبت ?? http://Nobati.co/niloofar_phibrows_pigment

ساعت کاری : از 09:00 تا 20:00

البرز، کرج، ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ, ﺑﻠﻮاﺭ اﺭﻡ

شبکه های اجتماعی :
برای دریافت نوبت باید ثبت نام کنید ثبت نام/ورود