کاربران عزیز میتوانند از طرق بخش پشتیبانی و یا پست الکترونیک info@nobati.co شکایات خود را ثبت کنند.