نوبتی

نوبتی ، نوبت دهی آنلاین مشاغل

نوبت دهی آنلاین مشاغل ، دایرکتوری مشاغل نوبت دهی و نوبت گیری

text

شهرام قیچی

امتیاز :8466

فیدfade

فیدfade

gheychibarbershop
Fade 2015 ( مَحو )
مُدِل مویِ Fade ( محو ) یکی اَز فَشِن تَرین مُدِل ها دَر اِنگلستان َو آمریکا به شُمار می رَوَد ، دَر این مُدل مو شُما شاهِدِ رَوَند مَحو شُدَن مو دَر قسمَت هایِ دور تا دورِ سَر می باشید وَ جالب اَست بدانید کهِ تَمامیِ جَذابیَّت این مُدِل مو به مَحو کَردن وَ نامُرَتَب حالَتِ دادَنِ قسمَتِ بالاییِ سَر می باشَد . برای حمایت دوستان خود را تگ کنید
موردی یافت نشد
برای ارسال دیدگاه باید ثبت نام کنید ثبت نام/ورود